Η αρχή βελτίωσης της υγείας και εξάρτησης από την ηλικία.

health

Σε προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε γενικότερα στην προπονητική και τις αρχές που την διέπουν. Σε αυτό το άρθρο και σε επόμενα θα αρχίζουμε να αναλύουμε λίγο περισσότερο αυτές τις αρχές για να τις φέρουμε περισσότερο στο μυαλό και στη ζωή μας.

Η αρχή βελτίωσης της υγείας.

Η αρχή βελτίωσης της υγείας εξυπηρετεί το πραγματικό νόημα του αθλητισμού. Μπορεί να ακούγεται θεωρητικό ή κοινότυπο αλλά αποτελεί την κύρια αρχή που υπάρχει ο αθλητισμός στη ζωή μας. Αφορά τον τρόπο που ο αθλητισμός εισέρχεται στην καθημερινότητά μας όπου αρχικά έχει μία ελάχιστη ένταση, ώστε να προκαλεί στον οργανισμό τη δυνατότητα προσαρμογής φτάνοντας μέχρι και τη μέγιστη ένταση, αποκλείοντας την υπερπροπόνηση που μπορεί να οδηγήσει σε υπερκόπωση.

Σε αυτή την κατεύθυνση στους αθλούμενους επιβάλλεται να γίνεται συχνός ιατρικός έλεγχος για να διαπιστώνεται το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης και ο βαθμός προσαρμογής τους αλλά και ιατρικές εξετάσεις 1-2 φορές τον χρόνο. Γενική εξέταση αίματος, triplex καρδιάς, βιοχημικές εξετάσεις όπως δείκτες γλυκόζης, χοληστερίνης, τριγλυκερίδια, φερριτίνη είναι κάποιες από τις εξετάσεις που θα μας δώσουν μία αίσθηση αρχικά για την υγεία μας και πώς αυτή βελτιώνεται με τον αθλητισμό.

Ανάλογα με το σημείο εκκίνησης, η βελτίωση της υγείας σίγουρα από αθλούμενο σε αθλούμενο ακολουθεί διαφορετικό μονοπάτι με εργαλείο την προπόνηση.

Η αρχή εξάρτησης της ηλικίας.

Σε μεγάλη σχέση με την αρχή βελτίωσης της υγείας βρίσκεται η αρχή εξάρτησης της ηλικίας αφού η ηλικία έχει πρωταρχικό ρόλο στην υγεία μας και διαφοροποιεί (ή πρέπει να διαφοροποιεί) την προπόνηση ανάλογα με την ηλικία που βρισκόμαστε. Είναι σαφές οτι υπάρχουν προπονητικές διαφορές από παιδί σε έφηβο, από έφηβο σε ενήλικα, από ενήλικα σε μεσήλικα με τον κύκλο να φτάνει γιατί όχι μέχρι και υπερήλικα.

Οι διαφορές έχουν να κάνουν με τα ανατομικά, φυσιολογικά αλλά και ψυχολογικά δεδομένα κάθε ηλικίας όπου θα πρέπει να εφαρμόζονται διαφορετικές επιβαρύνσεις, ερεθίσματα, διαφορετικές σε διάρκεια περίοδοι αποκατάστασης κ.ο.κ. Για το γενικό συντονισμό η πολύπλευρη προπόνηση και η βαθμιαία αύξηση των αλλά και μείωση των φορτίων και των εντάσεων είναι απαραίτητη στο ταξίδι ανάμεσα στις ηλικίες.

Σε επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε για την αρχή της ωφελιμότητας.

Καλή συνέχεια.