Η αρχή της επανάληψης.

Kids-Speed-Training

Η αρχή της επανάληψης.

Η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως. Ένα στερεότυπο και γνωμικό που έρχεται από τον αρχαίο κόσμο και περιλαμβάνει σε μία φράση αυτό που αποδεικνύεται στην πράξη πώς είναι πέρα για πέρα αληθινό. Η αρχή της επανάληψης είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί εξαιτίας της αναπτύσσονται φυσικά τα κινητικά πρότυπα εκτέλεσης μιας άσκησης, μίας κίνησης ή τεχνικής. Με την προοδευτική αύξηση του αριθμού των επαναλήψεων οι κινήσεις γίνονται αυτόματες, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται η ταχύτητα, η δύναμη και η αντοχή.

Ανάλογα την προπονητική περίοδο που βρισκόμαστε η αρχή της επανάληψης έχει διαφορετικό ρόλο και σκοπό. Η βελτίωση της τεχνικής, η μυϊκή προσαρμογή, η ενδυνάμωση, η αύξηση όγκου, η συχνότητα των προπονητικών περιόδων αλλά ακόμα και οι ίδιοι οι αθλητικοί στόχοι διαφοροποιούν την προσέγγιση των επαναλήψεων σε ένα προπονητικό πρόγραμμα. Επανάληψη μπορεί να θεωρηθεί ο αριθμός που εκτελούμε μία συγκεκριμένη άσκηση για βελτίωση της τεχνικής ή της δύναμης αλλά και επανάληψη μίας προπονητικής μεθόδου (πχ διαλειματικού τύπου άσκηση) για μία συγκεκριμένη περίοδο.

Η συχνότητα εφαρμογής οδηγεί προοδευτικά σε γρηγορότερη αφομοίωση αλλά και σταδιακή βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Η αρχή της εξάρτησης από την ηλικία συνδέεται άμεσα με την αρχή της επανάληψης αφού στα πιο νεαρά άτομα που η καθοδήγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, παίζει μεγαλύτερο ρόλο η επίδειξη της τεχνικής μαζί με σύντομη εξήγηση σε αντίθεση με μεγαλύτερης ηλικίας άτομα που θα πρέπει να εξηγούνται με λεπτομέρεια τα τεχνικά κομμάτια μίας άσκησης προκειμένου να κατανοούνται για να εκτελούνται.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ένας αθλητής ο οποίος έχει μπει στο άθλημα σε μικρή ηλικία έχει σχεδόν πάντα προβάδισμα σε σχέση με έναν που μπαίνει στο άθλημα σε μεγαλύτερη, ενήλικη ηλικία. Η επανάληψη στα βασικά και στην τεχνική. Είναι σύνηθες λοιπόν το φαινόμενο οι μεγαλύτερες ηλικίες (και αυτό εμφανίζεται έντονα στα αθλήματα αντοχής) να εστιάζουν σε βραχυπρόθεσμα οφέλη εστιάζοντας κυρίως στο κομμάτι της επιβάρυνσης, παραβλέποντας το κομμάτι της σωστής εκτέλεσης, της γνώσης της τεχνικής, την συχνότητα και τον ρυθμό επανάληψης. Τα αποτελέσματα είναι η εξάντληση, η σωματική κόπωση, η υπερπροπόνηση, οι τραυματισμοί και η αργή αθλητική πρόοδος και εξέλιξη.