Εργομετρικές εξετάσεις

Επισκεφτήκαμε το εργομετρικό κέντρο myathlete και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Αγγελική Σκούμπα για την υποστήριξη και τις συμβουλές της. Αναδημοσιεύουμε αυτούσιο κείμενο της Αγγελικής από το ποδηλατικό forum cyclist-friends σχετικά με την μεθοδολογία, την περίοδο αλλά και τον σκοπό των εργομετρικών εξετάσεων.

1-myathlete_1

Εργομετρικές εξετάσεις.

Γενικά, για τους έμπειρους αθλητές που έχουν ολοκληρώσει ένα πλήρες προπονητικό έτος και θέτουν ένα νέο αγωνιστικό στόχο, προτείνεται ο έλεγχος των παραμέτρων φυσικής κατάστασης να γίνεται σε τρεις περιόδους:

  • Πολύ κοντά στο τέλος της Αγωνιστικής Περιόδου, ώστε να καταγραφεί η μέγιστη δυνατή επίδοσή του, ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της επίδοσης το επόμενο έτος.

  • Στην έναρξη της Βασικής Προετοιμασίας και μετά από την Προπαρασκευαστική Περίοδο (προσδιορίζεται από την ημερομηνία “στόχο” του καλοκαιριού) που κατά προσέγγιση αναφέρω, μέσα προς τέλη Δεκεμβρίου (ο στόχος αλλάζει από αθλητή σε αθλητή).

  • Στο τέλος της περιόδου Βασικής Προετοιμασίας και πριν την περίοδο της Ειδικής Προετοιμασίας, τουλάχιστον 3 μήνες πριν τον αγώνα στόχο, ώστε να υπάρχει ο χρόνος που απαιτείται να προσαρμοστεί ο οργανισμός στα νέα προπονητικά ερεθίσματα.

Σε ειδικότερες περιπτώσεις – όταν δλδ., η επίδοση εξαρτάται άμεσα απο στρατηγική του αγώνα σε σχέση με την ενεργειακή κατανάλωση- μια επίσκεψη στο εργαστήριο πρέπει να γίνεται εντός δεκαημέρου πριν τον αγώνα για να προσδιοριστούν οι θερμιδικές απαιτήσεις του αθλητή/ φορτίο άσκησης ή όποτε ο προπονητής το κρίνει απαραίτητο.

Εργομετρικές εξετάσεις / Στόχος της εργομέτρησης.

Στόχος της εργομέτρησης είναι να εντοπίσει με μετρήσιμα στοιχεία, τις αδυναμίες (αυτές που περιορίζουν την επίδοση από γενετικούς παράγοντες ή λάθος προπόνηση) και τις δυνάμεις (ή διαφορετικά τα ταλέντα) των αθλητών. Υπάρχει διαφορετική προπονητική περίοδος που ο αθλητής σε συνεργασία με τον προπονητή του οφείλει να εξασκήσει και να βελτιώσει στο μέγιστο δυνατό. Για τους λόγους αυτούς τέθηκε επιβεβλημένη η ανάγκη να απλοποιηθούν οι διαδικασίες επίσκεψης των αθλητών στα εργαστήρια.

Εργομετρικές εξετάσεις / Υποχρεώσεις του εργαστηρίου.

Υποχρέωση ενός εργομετρικού κέντρου είναι να εξασφαλίζει σταθερές συνθήκες κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών, ώστε η αξιοπιστία και επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων να είναι δεδομένη. Συγκεκριμένα, λόγω του γεγονότος ότι γίνεται μέτρηση των συστατικών των αναπνευστικών αερίων, η θερμοκρασία και το ποσοστό υγρασίας του χώρου θα πρέπει να ελέγχεται να διατηρείται σταθερό σύμφωνα με τις αναφορές που διέπουν τη λειτουργία του εργαστηριακού χώρου. Εξίσου επηρεάζεται λιγότερο και καταγράφεται με ειδικό όργανο η βαρομετρική πίεση.

myathlete_11

Υποχρέωση του εργαστηρίου είναι να βαθμονομεί και να συντηρεί τους αναλυτές των αναπνευστικών αερίων. Συγκεκριμένα, το εργαστήριο χρησιμοποιεί ξεχωριστό αναλυτή για τη μέτρηση της τιμής του οξυγόνου, του διοξειδίου του άνθρακα και του πνευμονικού αερισμού. Για να υπάρχει λάθος στη μέτρηση θα πρέπει και οι τρεις να είναι χαλασμένοι. Η μέτρηση των τιμών των συστατικών των αναπνευστικών αερίων, στο δικό μας εργαστήριο, δε δίνεται ταυτόχρονα από ένα και μοναδικό αναλυτή. Ο εργομέτρης κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρατηρεί τιμές (π.χ. αναπνευστικό πηλίκο, συσχέτιση των επιμέρους τιμών με στατιστικές μεθόδους) και επιβεβαιώνει για το αληθές του αποτελέσματος.

Τέλος, η επιβολή της αντίστασης στη δοκιμασία της αυξανόμενης επιβάρυνσης είναι αυταπόδεικτη, και το εργαστήριο είναι υποχρεωμένο για τη συντήρηση και βαθμονόμηση των οργάνων, είτε είναι το δαπεδοεργόμετρο, είτε το κυκλοεργόμετρο. Υπό αυτές τις συνθήκες η πιθανότητα λάθους εξαλείφεται και η πιθανότητα εξαγωγής διαφορετικού αποτελέσματος στον ίδιο αθλητή σε κοντινή μέτρηση ελέγχεται ως μη στατιστικώς σημαντική (p<0.05) και τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιστημονική διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Εργομετρικές εξετάσεις / Υποχρεώσεις του αθλητή.

Ωστόσο, επειδή η αξιολόγηση γίνεται επί της απόδοσης του ανθρώπινου οργανισμού, υποχρέωση του αθλητή είναι να έρχεται προετοιμασμένος σύμφωνα με την καθοδήγηση του εργομέτρη. Η ώρα της ημέρας, η καταγραφή των τελευταίων γευμάτων, η κατανάλωση ή μη, καφεϊνης ή υδατανθρακούχων ροφημάτων μπορούν να επηρεάσουν και επηρεάζουν την αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού κατά την επιβολή του εξωτερικού ερεθίσματος. Σημαντικό είναι, ο αθλητής ή αθλούμενος να έρχεται μετά από πλήρη ανάπαυση και να μην έχει προηγηθεί άσκηση.

Σε αντίθετη περίπτωση επηρεάζεται η καρδιακή συχνότητα, η κινηματική των αναπνευστικών αερίων, η καταγραφόμενη ενεργειακή δαπάνη. Δηλαδή όλα. Ο εργομέτρης είναι προετοιμασμένος και προσωπικά μου συμβαινει συχνά, ο αθλητής να τερματίζει την προσπάθεια όχι όταν έχει προσεγγίσει μέγιστες τιμές αλλά όταν έχει απλά κορυφώσει την προσπάθεια,ο ίδιος είναι εξαντλημένος αλλά αυτό να οφείλεται στην κακή προετοιμασία για την διεξαγωγή της δοκιμασίας, κόπωση μετά από εξαντλητικούς προπονητικούς μικρόκυκλους, ένα υποθάλπον κρυολόγημα. Οι αναλυτές είναι ευαίσθητοι και οι τιμές που προκύπτουν μπορούν να μαρτυρήσουν μια τέτοια κατάσταση.

myathlete_13

Οι υπαίθριες δοκιμασίες πρέπει να γίνονται σε συνάρτηση με την εργαστηριακή μέτρηση και σε εξαιρετικώς στενά χρονικά περιθώρια με αυτή. Επίσης, το πρωτόκολλο της υπαίθριας δοκιμασίας θα πρέπει να τηρείται ευλαβικά και να μην αφήνει περιθώριου λάθους (π.χ. ακόμη και οι 20 λεπτες δοκιμασίες θα πρέπει να έπονται 10λεπτης προετοιμασίας). Οι υπαίθριες δοκιμασίες θα πρέπει να γίνονται σε συγκεκριμένο χρόνο, χώρο και καιρικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα των υπαίθριων δοκιμασιών προκύπτουν από αλγόριθμους. Σε μεγάλες αποκλίσεις δεν επιβεβαιώνεται λάθος της εργαστηριακής μέτρησης.