Η αρχή της συστηματοποίησης

Training

Η αρχή της συστηματοποίησης.

Η συστηματική αύξηση της άσκησης κατά τη διάρκεια μιας προπονητικής χρονιάς θα πρέπει να ακολουθεί την αρχή της συστηματοποίησης. Η αρχή της συστηματοποίησης μας βοηθά στην εκμάθηση της βασικής τεχνικής αλλά και στη βελτίωση και το συντονισμό της δύναμης, της ταχύτητας, της αντοχής, της ευκινισίας αλλά και της ευλυγισίας.

Η συστηματοποίηση μας βοηθά να έχουν ένα δεδομένο ρυθμό η επιβάρυνση και η εναλλαγή άσκησης-διαλείμματος. Με τη βαθμιαία αύξηση της επιβάρυνσης σε έναν προπονητικό κύκλο ή προπονητική περίοδο, η ολική επιφόρτιση φτάνει βαθμιαία στο μέγιστο σημείο, όπου μετά πρέπει να αρχίζει να μειώνεται για να αναλάβει ο οργανισμός την αποκατάσταση.

Η αρχή της συστηματοποίησης και εναλλαγές προπόνησης.

Αναφέραμε παραπάνω όλες τις βασικές φυσικές ικανότητες οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν καλύτερα με την αρχή της συστηματοποίησης. Έτσι ασκήσεις ενδυνάμωσης χωρίς βάρη μπορούν να γίνονται καθημερινά αλλά εφόσον πηγαίνουμε στο γυμναστήριο για ενδυνάμωση προτείνεται μία αποχή 2 ημερών. Προπονήσεις με υψηλές επιφορτίσεις στις κύριες ομάδες μυών θα πρέπει να εναλλάσονται καθημερινά, ενώ πολύ σημαντικό είναι να μην γυμνάζουμε την ίδια ημέρα διαφορετικές βασικές φυσικές ικανότητες.

Οι ασκήσεις ταχύτητας, επιτάχυνσης, sprint έχουν καλύτερο αποτέλεσμα σε έναν οργανισμό με ξεκούραστο νευρικό σύστημα (άρα η αποκατάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων) και καλό είναι να εκτελούνται πάντα μετά από καλή προθέρμανση και στην αρχή κάθε προπόνησης.

Σε μία προπονητική περίοδο όπως έχουμε αναφέρει ξανά, πρώτα εφαρμόζουμε για ένα διάστημα την μέθοδο της συνεχούς άσκησης και μετά την μέθοδο της εντατικής, εκτεταμένης διαλειμματικής προπόνησης. Με την πρόοδο αυτή βελτιώνεται αρχικά η γενική αντοχή και μετά η ειδική αντοχή.

Αν όλα αυτά έχουν αναπτυχθεί με την αρχή της συστηματοποίησης (και όχι τυχαία), οι νέες ικανότητες θα είναι πιο σταθερές και θα μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Καλές προπονήσεις