Τεχνική και αντοχή

running technique

Τεχνική και αντοχή.

Η αερόβια ικανότητα θεωρείται ως η βασικότερη λειτουργική ικανότητα του οργανισμού που μπορεί να εξασφαλίσει στο άτομο τη δυνατότητα κατανάλωσης οξυγόνου με τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Είναι επίσης απαραίτητη για τη γρήγορη αποκατάσταση του οργανισμού, ιδιαίτερα μετά από επιβάρυνση με αερόβιο χαρακτήρα.

Σε όλα τα αθλήματα, σε αυτά που έχουμε εκτέλεση επαναληπτικών κινήσεων αλλά και σε αυτά που έχουμε περιοδική αύξηση της έντασης η τεχνική των κινήσεων του αθλητή παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντοχή. Έτσι λοιπόν ένας αθλητής με σωστή και οικονομική τεχνική εκτέλεση των κινήσεών του, εξοικονομεί ενέργεια, που του επιτρέπει στη συνέχεια να είναι αποδοτικός στο έργο που παράγει.

Και αν σε πιο τεχνικά αθλήματα η σωστή εκτέλεση των ασκήσεων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο κατά την προπόνηση συνήθως παραβλέπουμε την τεχνική σε αθλήματα όπως το τρέξιμο και η ποδηλασία, αφού όλοι μας μπορούμε να τρέξουμε και όλοι μας μπορούμε να γυρίσουμε τα πετάλια (ή τουλάχιστον έτσι θεωρούμε).

Τεχνική και αντοχή σε δρομέα μεγάλων αποστάσεων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το παράδειγμα του δρομέα μεγάλων αποστάσεων. Ο δρομέας θέτει ως βασικό στόχο να τρέξει μία μεγάλη απόσταση με τη μεγαλύτερη δυνατή σταθερή μέση ταχύτητα και με τις μικρότερες δυνατές ενεργειακές απώλειες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κρατάει σταθερό ρυθμό και ταυτόχρονα να μην εκτελεί περιττές κινήσεις για να μην μετακινεί κατακόρυφα ή πλάγια το κέντρο βάρους του σε υψηλό βαθμό. Ειδικά για το τελευταίο έχουν διεξαχθεί και πολλές έρευνες που αποδεικνύουν στην πράξη αυτό που έμμεσα δείχνουν οι επιδόσεις.

Σε μία δεδομένη επίδοση η προσοχή σχεδόν πάντα πέφτει στην αγωνιστική ετοιμότητα του ασκούμενου και συχνά παραβλέπονται οι απώλειες λόγω κακής τεχνικής. Ο αριθμός των συνολικών διασκελισμών, το μήκος των διασκελισμών και η ανύψωση του κέντρου βάρους σε κάθε διασκελισμό είναι 3 βασικοί δείκτες μίας δρομικής τεχνικής. Έτσι λοιπόν συγκρίνοντας 2 δρομείς με ίδιες λειτουργικές ικανότητες και σωματικά χαρακτηριστικά αλλά με διαφορά σε αποτελεσματική και μη αποτελεσματική τεχνική, κοστίζει στον δεύτερο ενεργειακές απώλειες που δαπανήθηκαν στην κατακόρυφη μετατόπιση του κέντρου βάρους.

Δύο λεπτά διαφορά για ένα μέσο σωματότυπο με αντιοικονομική εκτέλεση μπορεί να ισοδυναμεί και με 80 μέτρα κάθετη μετατόπιση, όσο δηλαδή ένας ουρανοξύστης 30 ορόφων. Μην αμελείτε την προπόνηση στην τεχνική ακόμα και στα πιο “απλά” αθλήματα, βελτιώστε τα βασικά λάθη με έναν εξωτερικό παρατηρητή και αυτόματα θα μειώσετε τις ενεργειακές απώλειες και θα φτάσετε σε καλύτερες επιδόσεις.

Καλές προπονήσεις.